Wednesday, February 17, 2010

Kasih Sayang Terhadap Diri Sendiri

Pada zaman sekarang kasih sayang semakin berkurangan. Masing-masing mementingkan hal dunia dan lupa akan kewajipan yang sepatutnya. Hal ini semakin kritikal kerana kasih sayang terhadap keluarga sendiri semakin berkurangan dan mnyebabkan pelbagai masalah yang timbul sampai membunuh antara sesama sendiri, dan yang paling zalim tidak menyanyangi terhadap diri sendiri. Kita sebagai manusia yang semuanya dijadikan dengan hikmah-hikmah tertentu, apatah lagi yang dijadikan atau yang dilahirkan dengan tubuh yang sempurna. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah swt kerana kejadian kita yang sempurna, semua anggota tidak dapat dibeli hanya dianugerahkan sekali seumur hidup.Bahkan sekarang semua anggota itu digunakan kearah jalan yang salah. Susah ke kita menjaga barang yang diberikan secara percuma dan berbakti kepada yang memberi. Kasih sayang terhadap diri sendiri adalah merupakan permulaan semua kasih sayang. Dengan wujudnya perasaan ini mnyebabkan kita lebih berdisplin keatas cara hidup kita dan menjadikan hidup kita ber jalan dengan lancar dan sentiasa faham akan kasih sayang terhadap yang lain..Amin

Sepatah ayat dalam bab keempat Al-Quran, An-Nisaa berkata: "Dan janganlah kamu bunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (4:29) Larangan terhadap bunuh diri juga dicatat dalam kenyataan-kenyataan hadis yang tulen. Umpamanya, "Orang yang mencekik dirinya sendiri hingga mati akan mencekiknya juga dalam neraka, dan orang yang menikam dirinya juga akan menikam dirinya di dalam neraka dan orang yang melemparkan dirinya dari tempat tinggi untuk membunuh diri, maka akan selalu dia melemparkan dirinya di dalam neraka."

No comments:

Post a Comment